Dlaczego zrozumienie okluzji jest kluczowe dla zapewnienia leczenia wysokiej jakości w stomatologii?

Nie można być dentystą „kompleksowym” bez pełnego zrozumienia okluzji. Okluzja jest podstawą wszystkiego, co dentysta robi w obrębie zębów. Pogłębiona wiedza o Okluzji jest kluczowa dla zrozumienia, dlaczego dochodzi do ruchomości zębów, ich nadmiernego starcia, odłamywania się guzków czy zmiany ich pozycji w luku. Brak harmonii okluzyjnej jest głównym elementem branym pod uwagę, gdy mamy do czynienia z dolegliwościami bólowymi ze strony zębów, mięśni oraz w przypadku bólów obszaru twarzy i jamy ustnej, w tym często występujących chronicznych, napięciowych bólów głowy.

Czym jest choroba okluzyjna?

Zniszczenie powierzchni zgryzowych zębów jest określane mianem „choroby okluzyjnej . Jest to najczęstsza przyczyna dyskomfortu pacjenta i jego braku zadowolenia z efektów leczenia. Jest to również najbardziej niedoceniania diagnoza, co jest smutnym stwierdzeniem, ponieważ wczesne zdiagnozowanie i przeleczenie łatwych do wykrycia objawów choroby okluzyjnej może zapobiec progresji procesów destrukcyjnych w obrębie uzębienia. Bez pogłębionego zrozumienia zasad rządzących Okluzją nie można odnosić przewidywalnego sukcesu w leczeniu zachowawczym, nawet w przypadku prostych wypełnień na powierzchniach okluzyjnych. Podsumowując, znajomość okluzji jest kluczowa dla odniesienia przewidywalnego sukcesu w leczeniu wszelkich postaci destrukcji okluzji.

Zęby przednie, będące integralną częścią całej okluzji, pełnią krytyczną rolę w ochronie zębów odcinka bocznego. Ta wzajemna relacja ma ogromne znaczenie zarówno dla zębów przednich, jak i bocznych. Zrozumienie zasad prowadzenie na zębach przednich jest kluczowe dla długoterminowego komfortu pacjenta i zachowania pełnego uzębienia. Jeżeli nie postępuje się zgodnie z zasadami optymalizacji tej relacji między zębami przednimi a bocznymi, to uzyskanie czynnościowo harmonijnej Okluzji pozostawia się czystemu przypadkowi. Zrozumienie pełnej harmonii czynnościowej jest również warunkiem niezbędnym do uzyskania bardziej atrakcyjnego, funkcjonalnego i stabilnego uśmiechu, ponieważ forma i funkcja pozostają we wzajemnej zależności.

Czy ekwilibracja okluzji jest istotna?

Ekwilibracja okluzji jest jedną z najważniejszych umiejętności klinicznych dentysty, absolutnie niezbędną dla zapewnienia pacjentowi właściwego poziomu leczenia. Wiedza o tym, kiedy, jak i dlaczego należy zdecydować się na wykonanie ekwilibracja Okluzji, lub jej połączenia z innymi formami terapii, a nie na prowadzenie innego leczenia w celu korekty zaburzeń Okluzji, jest umiejętnością, której można się nauczyć i która powoduje, że wynik leczenia nie musi być kompromisowy. Jednak wciąż bardzo wielu dentystów nie posiada tej umiejętności i płacą oni za to wysoką cenę.

Gdzie można się czegoś dowiedzieć na temat okluzji?

Ze wszystkich zagadnień nauczanych w ramach Curriculum Akademii Dawsona zdobycie wiedzy praktycznej na temat okluzji wydaje się wywoływać ekscytację, ponieważ korzyści płynące z nabycia biegłości w diagnostyce i leczeniu okluzji są tak istotne w codziennej praktyce klinicznej lekarzy dentystów. Jest to umiejętność, którą musi posiąść każdy dentysta, jeżeli chce uniknąć straty czasu na korekty okluzji metodą prób i błędów, lub nakładów finansowych czasowych na ponowne wykonywanie lub korekty prac protetycznych tak, aby uzyskały one akceptację pacjenta. Jest to umiejętność, której Ci bardzo brakuje, jeżeli mówisz któremukolwiek z Twoich pacjentów, że „musi się przystosować” do nowej pracy protetycznej.

Swoją przygodę z okluzją najlepiej rozpocząć od seminarium Funkcjonalna Okluzja. Im wcześniej stanie się to an ścieżce zawodowej stomatologa – tym lepiej. Dostarcza ono niezbędnej wiedzy teoretycznej w tematyce okluzji i stawia niezbędne fundamenty pod późniejsze praktykowanie filozofii kompleksowego leczenia. Umiejętności praktyczne oraz rozbudowana wiedza są przekazywane podczas Curriculum Akademii Dawsona, składającego się z trzech modułów, trwających po 3 dni.

Zobacz film!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Zobacz film!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Zobacz film!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Zobacz film!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Zobacz film!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Zobacz film!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Zobacz film!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Zobacz film!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Pobierz ten artykuł teraz!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Pobierz ten artykuł teraz!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Pobierz ten artykuł teraz!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Pobierz ten artykuł teraz!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Pobierz ten artykuł teraz!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Zobacz wszystkie artykuły teraz!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Zobacz wszystkie artykuły teraz!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Pobierz ten artykuł teraz!

Zapisz się do naszego newslettera! (Możesz się wypisać w każdej chwili).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę ADP Dorota, Przemysław Stankowscy, Robert Białach s.c. z siedzibą w Poznaniu. Szczegóły.

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).