,

Pacjenci z zaburzeniami stawu skroniowo-żuchwowego – kurs praktyczny

Ten kurs jest skoncentrowany na diagnozowaniu i leczeniu pacjentów, u których występują objawy niestabilności stawu skroniowo żuchwowego.
Podczas większości kursów zajmujących się okluzją, przedstawiane są sposoby na kompleksowe badania pacjentów, pobierania odpowiednich kęsków zgryzowych potrzebnych do przygotowania kompleksowego planu leczenia. Taki system postępowania jest wystarczający dla pacjentów, którzy mają zdrowy staw. U pacjentów, którzy mają niestabilny SSŻ, nasze postępowanie musi być inne.